277. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Čas:
středa 28. 5. 2008, začátek v 9.00
Místo:
Fyzikální ústav AV ČR, v v. i., Na Slovance 2, Praha 8
Doprava:
Stanice Ládví: metro C, tramvaje 17 a 30, autobusy 102, 103, 177, 183; stanice Na Slovance: autobus 102 z Nádraží Holešovice.
Vchod do Fyzikálního ústavu je Pod vodárenskou věží 1, Praha 8.
 

Nový difraktometr Bruker D8 v Laboratoři Rotan

a přednáška prof. Hartmuta Fuesse

9.00  Úvod
 
9.10  
Zbyněk Šourek (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Představení instalované verze difraktometru D8 DISCOVER SUPER SPEED SOLUTION
9.20
Oliva Pacherová (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Zkoumání krystalografické struktury tenkých monokrystalických vrstev aparaturou D8 – DISCOVER
9.40
Přemysl Vaněk (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Příprava keramiky EuTiO3 s využitím mechanochemické aktivace a její charakterizace
10.00
Dieter Bertelmann (Bruker AXS GmbH)
Thin films and X-ray diffraction
 
10.45 Přestávka s občerstvením, zve Scientific Instruments Brno, spol. s r. o.
 
11.15
Hartmut Fuess (Technische Universität Darmstadt)
In-situ characterization of materials for piezoceramics, Li–ion batteries and fuel cells
12.05
František Fendrych (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Nanostrukturované magnetické vrstvy: příprava, charakterizace, užití
12.25
Jiří Kub (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Měření reflektivity a teplotních závislostí mřížových parametrů
13.00
Oběd

14.00 - 15.00 Exkurze do Laboratoře Rotan k novému difraktometru D8


Oběd v ceně 55 až 80 Kč lze do 13. 25 hod. na místě zakoupit v jídelně areálu.

Za organizátory: Z. Šourek, R. Kužel