276. ROZHOVORY

Kryštalografická spoločnosť
Regionálny komitét českých a slovenských kryštalografov
Ústav molekulárnej biológie SAV
 
Čas:
útorok 22. 1. 2008
Miesto:
Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava
Doprava:
- z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom MHD č.21 na zastávku Mokrohájska
- z Hlavnej stanice peši nadol asi 200 m, potom nadchodom na zastávku SAV, odtiaľ autobusom MHD č.34 alebo 83 na zastávku Mokrohájska
Zo zastávky Mokrohájska treba prejsť na druhú stranu cesty a chodníkom ponad tunel Sitina k ÚMB (viď mapa).
 

Kryštalografia proteínov: novinky z našich laboratórií II

9.00  - 10.40  I. blok prednášok
 
1  
Vladena Hlinková (Ústav molekulárnej biológie, SAV, Bratislava)  
Ribonukleáza Sa2 - katalytický mechanizmus štiepenia a rozpoznávanie RNA
2
Pavlína Řezáčová (Ústav molekulární genetiky, AVČR, v.v.i, Praha)
Structural studies of catabolic repressors of Bacillus subtilis
3
Jiří Brynda (Ústav molekulární genetiky, AVČR, v.v.i, Praha)  
Structural studies of quinon reductase from E. coli
4
Nikola Kostlánová (Masarykova univerzita, Brno)  
Strukturní studium proteinů vázajících sacharidy (Structural studies of saccharides binding proteins)
 
10.30 Prestávka, občerstvenie
 
11.00 - 12.30 II. blok prednášok
 
5
Gabriela Ondrovičová (Ústav molekulárnej biológie, SAV, Bratislava)
Štruktúrny výskum ATP závislých proteáz (Structural studies of ATP dependent proteases)
6
Patrik Florek (Ústav molekulárnej biológie, SAV, Bratislava)
Biochemické štúdie SpoIISA-SpoIISB toxín-antitoxínového systému z Bacillus subtilis.
(Biochemical studies of SpoIISA-SpoIISB toxin-antitoxin system from Bacillus subtilis)
7
Tanya Prudnikova (Ústav systémové biologie a biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika)
 
8
Vernon Smith (Bruker AXS)
Fast track to a 3D protein Structure using Automated Crystal Imaging, Screening and Data Collection
 
12.30-13.20
          Občerstvenie (studený bufet, čaj, káva)
13.20 - 14.00 III. blok prednášok
 
9
Igor  Baráth (Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava)
Môže nukleárny receptor HNF4 viazať syntetické ligandy?
10
Jindřich Hašek (Ústav makromoelkulární chemie, AVČR, v.v.i., Praha)
Projekty proteinové strukturní analýzy řešené v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

 

Sponzori akcie

 

Publikovanie príspevkov:
Prednášky môžu byť publikované po recenzii v časopise Materials Structure. Rukopisy (v angličtine) vo forme krátkych článkov prosíme odovzdať v priebehu akcie.

Ubytovanie si môžete zaistiť napr. v hoteli Družba (Botanická 25, 84104 Bratislava 4). Kontakt: www.hotel-druzba.sk, Tel.: +421 2 65420065 Fax: +421 2 65423680
 

Za organizátorov: RNDr. Ľubica Urbániková, CSc


Prístup na ÚMB od zastávky MHD Mokrohájska.
(Tunel Sitina ako pokračovanie diaľnice je už v prevádzke)


Pri ceste autom zo smeru Brno sa držte navigácie na centrum (Patrónka). Pozor, pri schádzaní z diaľnice neodbočte do tunela Sitina (je pekný, ale dostali by ste sa až do Petržalky)