275. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pondělí 10. 12. 2005, začátek v 9.00
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Historie a perspektivy strukturní analýzy

9.00  - 10.30  Strukturní analýza na pracovištích v ČR
 
9.00  
Václav Valvoda (UK MFF, Praha)  
Historie strukturní analýzy na MFF UK
9.30
Jiří Marek (ČVUT FJFI, Praha)  
RTG difrakční aparatury a metody s nimiž jsem pracoval od r 1951
9.50
Jiří Marek (ČVUT FJFI, Praha)  
Výroba rtg lamp v Chirane-Modřany z r.1997, připomínka Dr.Skulariho, Tomana (video)
10.10
Miroslav Šlouf, Daniela Králová (ÚMCH AV ČR, v.v.i., Praha)  
Elektronová difrakce a mikroanalýza na ÚMCH AV ČR
 
10.30 Přestávka s občerstvením
 
11.00 - 13.00 Zdroj synchrotronového záření v České republice
 
11.00
Petr Mikulík (Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta)
Central European Synchrotron Laboratory (CESLAB), Stavba Středovropského synchrotronu v Brně, X-ray imaging, topography
11.30
Jindřich Hašek (ÚMCH AV ČR, v.v.i., Praha)
Využití synchrotronového záření pro studium struktury a dynamiky makromolekul
11.50
Radomír Kužel (UK MFF, Praha)
Synchrotronové záření ve strukturní analýze prášků, svazek záření pro práškovou difrakci a materiálový výzkum
12.10
Petr Oberta, Jaromír Hrdý (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Rtg optická laboratoř v CESLAB
12.30
          Všeobecná diskuse, informace, doporučení a závěr semináře.
13.00
Oběd

13.00 - 15.00 Schůze vědecké rady a regionálního komitétu


První dva přednášející oslavili v letošním roce svá významná kulatá životní jubilea.

Zájemci o ubytování před Rozhovory nebo po nich, nechť se co nejdříve ozvou na adresu kuzel@karlov.mff.cuni.cz. Nejpozději do 3.12.

Je také třeba, aby zájemci o oběd v jídelně ÚMCH v ceně cca 50 Kč poslali informaci na adresu duskova@imc.cas.cz. Nejpozději do 6.12.

Za organizátory: J. Hašek, R. Kužel