273. ROZHOVORY

            Krystalografická společnost

            Regionální komitét českých a slovenských krystalografů

            Centrum výzkumu nanomateriálů, PřF UP v Olomouci, Šlechtitelů 11      

Čas:
středa 17. 10. 2007, začátek v 9.30 hod.
Miesto:
Posluchárna č. SE 501, hlavní budova
Doprava:

Autobusová linka č. 22 od Hlavního nádraží v Olomouci, zastávka ul. Kosmonautů, směr Šlechtitelů, na zastávce Šlechtitelů vystoupit. Naproti aut. zastávce Šlechtitelů je areál PřF UP. Odjezdy aut. linky č. 22 je v 8.08, 8.38, 9.18

 

Program:

Nanočástice na bázi železa a oxidů železa, jejich aplikace

9.30
Registrace
9.40
Zahájení a úvodní slovo –  M. Mašláň, PřF UP Olomouc
10.00

Miroslava Matíková Mal´arová, PřF UP Olomouc

Krystalová struktura [Co(en)3] [Fe(CN)6].2H2O a produktů jeho dehydratace-

10.20
Jiří Tuček, PřF UP Olomouc
Magnetismus nanočástic oxidů železa
10.20
Jan Filip, PřF UP Olomouc
Environmentální aplikace nanočástic železa a oxidů železa
11.00
Jana Cupalová, PřF UP Olomouc
Magnetické nanočástice produkované mikroorganizmy
11.20
Jiří Frydrych, PřF UP Olomouc
CEMS – metoda studia nanovrstev
 
11.40 - 12.00 Přestávka
 
12.00

Kateřina Kluchová, PřF UP Olomouc

Kontrastní látky pro MRI na bázi oxidů železa
12.20
Martin Heřmánek, PřF UP Olomouc
Charakterizace nanočástic připravených termickým rozkladem šťavelanu železnatého
12.40
Libor Machala, PřF UP Olomouc
          Studium termického rozkladu síranu železitého užitím Mössbauerovy spektroskopie

13.00 - 14.00 Oběd

14.00

            Exkurze pracovištěm Centra výzkumu nanomateriálů PřF UP 
            Prezentace sponzorských firem – Pragolab, s.r.o., Scientific Instruments, s.r.o., PCS, s.r.o.

 

Organizační pokyny pro účastníky

Publikace příspěvků:

           

Přednášky mohou být publikovány po recenzi v časopise Materials Structure. Rukopisy ve formě krátkých článků i strukturovaných prosíme odevzdat v průběhu akce, nejlépe v angličtině.

 

Zajištění oběda bude prováděno z organizačních důvodů centrálně, proto je potřeba znát počet účastníků. Svou účast prosím potvrďte do 12. 10. 2007 u RNDr. Dagmar Krausové nejlépe e-mailem Kraus@risc.upol.cz, tel. 585634941. 

 

  

                                                                                                                                       Za organizátory: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc