271. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Centrum nanotechnologií, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Čas:
čtvrtek 22. 3. 2007, začátek v 9.00
Místo:
v nové aule kongresového centra na VŠB-TU Ostrava
Doprava:
třída 17. listopadu. Z nádraží Ostrava Svinov tramvají č. 7, 8, 17, vystoupit na stanici: “Areal VŠB „. Vchod do auly ve svahu přímo proti stanici tramvaje.
 
 

Program:

Nanomateriály na bázi interkalátů a povrchově modifikovaných struktur

9.00
Registrace a instalace posterů
9.30
Zahájení (P. Čapková, VŠB - TU Ostrava)
9.35
J. Bujdák (ÚACH SAV, Bratislava)
Optické vlastnosti povrchově modifikovaných silikátů
10.05
F. Kovanda (VŠCHT, Praha)
Mg-Al hydrotalcity interkalované porfyriny
10.35
M. Pospíšil (MFF UK, Praha), P. Čapková (VŠB TU Ostrava)
Strukturní analýza interkalátů: molekulární modelování a experiment
11.05
Z. Klika, P. Praus (VŠB-TU Ostrava)
Interkalace vrstevnatých silikátů
11.35
V. Zima, J. Svoboda, L. Beneš, K. Melánová (AV ČR a Univerzita Pardubice)
Nové organicko-anorganické hybridní materiály založené na arylfosfonátech kovů
 
12.05-13.00 Oběd
 
13.00
Posterové prezentace a diskuse u posterů
14.00
P. Praus (VŠB-TU Ostrava)
Adsorpce katioaktivnich tenzidů na montmorilonitu
14.20
L. Obalová (VŠB-TU Ostrava)
Katalyzátory na bázi hydrotalcitů
14.40
M. Valášková, V. Matějka (VŠB-TU Ostrava)
Fotoaktívní nanočástice v jílové matrici
15.00
G. Simha Martynková (VŠB-TU Ostrava)
Nanokompozity polymer-silikát
15.20
K. Barabaszová (VŠB-TU Ostrava)
Mechanické postupy přípravy silikátových nanočástic a jejich charakterizace
 

Organizační pokyny pro účastníky:

Posterové příspěvky:
Názvy posterových příspěvků a případné dotazy posílejte prosím na adresu: Pavla.Capkova@vsb.cz, nejpozději do 28. 2. 2007

Publikace příspěvků:
Příspěvky (přednášky i postery) budou po recenzi publikovány v časopise Materials Structure, ve formě i krátkých strukturovaných článků.
Rukopisy nejlépe v angličtině prosíme odevzdat při registraci.

Zájemci o ubytování na koleji v areálu VŠB kontaktujte prosím Ing. Hanu Janušovou, pokud možno do 20. 2. 2007,  kontakt: E-mail: Hana.Janusova@vsb.cz, Tel: 59 732 1546
 
Pro zajištění oběda kontaktujte prosím také Ing. Janušovou do 20. 3. 2007.
 

Za organizátory: Prof. RNDr. P. Čapková, DrSc.