269. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Inženýrská akademie České republiky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha
Západočeská univerzita 
Čas:
pondělí 29. 5. 2006, 9:30
Místo:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Trojanova 13, 120 00 Praha 2, posluchárna 101
Doprava:
Metro B, Karlovo nám., tramvaj zastávka Na Moráni (Karlovo nám.), 10, 24, 3, 14, 18, 4

Plošné pozičně citlivé detektory rentgenového záření

Program:

9.30    Zahájení
 
9.35
J. Fiala, M. Kolega (ZČU v Plzni)
Comeback plošných pozičně citlivých detektorů do práškové difrakce
10.05
V. Kolařík, P. Kodjamanova, H. Fietzek, M. Juez-Lorenzo (Fraunhofer Institut für Chemische Technologie, Pfinztal, Německo)
Real structure effects in FeCrAl alloys during initial oxidation at high temperature
10.35
M. Čerňanský (FzÚ AV ČR, Praha), M. Kolega, J Fiala (ZČU v Plzni), P. Bezdička (ÚACH AV ČR, Řež u Prahy)
Určování velikosti částic ze statistických fluktuací azimutálního profilu
11.05
J. Pechmanová, P. Zuna (Ústav materiálového inženýrství FS ČVUT v Praze)
Rekrystalizace austenitických ocelí
11.35
O. Vojtíšek, M. Tamáš (V. M. K., spol. s r. o., Praha)
Digitální zobrazování pomocí paměťových fólií – princip a základní charakteristiky
12.05
Z. Porkert (Testima s. r. o., Praha)
Plošné detektory v nedestruktivní kontrole
12.35
Přestávka na oběd
13.30
J. Hybler (FzÚ AV ČR, Praha)
Identifikace polytypů pomocí dat z CCD detektoru
14.00
N. Ganev (FJFI ČVUT v Praze)
Paměťová fólie v laboratoři rentgenové difrakce FJFI ČVUT v Praze
14.20
Z. Pala (FJFI ČVUT v Praze)
Charakteristiky paměťové fólie používané v laboratoři rentgenové difrakce FJFI ČVUT
14.40
P. Sedlák (FJFI ČVUT v Praze)
Určování přesné orientace monokrystalů Laueho metodou pro rezonanční ultrazvukovou spektroskopii
15.00
D. Novotný (Pragolab)
Produkty nabízené firmou Pragolab. Nový práškový difraktometr.

od 15.15

Možnost návštěvy laboratoře rentgenové difrakce Katedry inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze.

Zájemci o ubytování (omezený počet) mohou kontaktovat Nikolaje Ganeva ganev@troja.fjfi.cvut.cz nejpozději do 17. 5. 2006.

Za organizátory: N. Ganev, J. Fiala