268. ROZHOVORY

 
Kryštalografická spoločnosť
Regionálny komitét českých a slovenských kryštalografov
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT

            si Vás dovoľujú pozvať na

 

Rozhovory usporiadané k životnému jubileu RNDr. Dalmy Gyepesovej, CSc.

 

Čas:
štvrtok, 18. 5. 2006
Miesto:
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta, Bratislava, zasadadacia miestnosť č. 107.
Doprava:
z Hlavnej železničnej stanice najprv peši nadol po pravej strane, zahnúť doprava a odtiaľ autobusom 21 alebo 63 (“desaťminútový” lístok, 14 Sk) na zastávku Patrónka. Z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 21 (“tridsaťminútový” lístok, 18 Sk ) na zastávku Patrónka. Na zastávke Patrónka do podchodu a potom doprava a rovno asi 200 m k hlavnej bráne SAV. Budova ÚACH je asi 100 m priamo, miestnosť č.107 je na I. poschodí vľavo. Podrobnosti k MHD sú na www.imhd.sk,  budova Ústavu je vyobrazená na www.uach.sav.sk. Pri doprave autom odporúčame vyhnúť sa prejazdu cez Mlynskú dolinu. .

Program:

9.00
Otvorenie seminára 
Príhovor riaditeľa ÚACH SAV, P. Šajgalíka.
 
9.05
I. blok prednášok (predsedajúci D. Mikloš)
 
M. Koman, Bratislava
Význam rtg. štruktúrnej analýzy pri hodnotení biologickej aktivity zlúčenín.
J. Hašek, Praha
40 let Cambridgeské strukturní databáze organických a organometalických sloučenin.
F. Pavelčík,  Bratislava 
Od koordinačnej chémie po štruktúrnu genomiku.
J. Marek, Brno
Několik příkladů použití rtg. krystalografie v protirakovinném výzkumu
 
10.25-10.40
Prestávka
 
10.40
II. blok prednášok (predsedajúci B. Kratochvíl)
 
D. Mikloš, Bratislava
Variabilita viazania biologicky aktívnych ligandov v koordinačných zlúčeninách.
Z. Žák, Brno
Zásadité dusičnany lanthanoidů.
J. Černák, Košice 
Pokroky v oblasti štúdia kyanokomplexov.
J. Fábry, Praha
Závislost četnosti výskytu typu prostorových grup na redukovaných objemech základních buněk u organických a organometalických sloučenin..
D. Tunega, Bratislava
Modelovanie adsorpčných procesov na povrchoch minerálov metódou molekulovej dynamiky.
 
12.20
Záver
 
V prípade záujmu je možné zakúpiť si obedový lístok v cene asi 70 Sk. Vážni záujemci nech napíšu na adresu uvedenú lubomir.smrcok@savba.sk, najneskôr do 1.V.2006. Platba na mieste.
 

Za organizátorov: Ľ. Smrčok, lubomir.smrcok@savba.sk, tel. +421 2 5941 0435, D. Mikloš, dusan.miklos@stuba.sk, +421 2 5932 5189.