266. ROZHOVORY

 

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež

Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež

Krystalografie v Řeži u Prahy

 

Čas:

úterý 25. 10. 2005, 

Místo:

Ústav anorganické chemie AV ČR Řež, zasedací místnost FIII

Doprava:

vlakem z Prahy Masarykova nádraží, autobusem 371 od stanice metra Kobylisy nebo autem

Program

10.30

Petr Bezdička (ÚACH AV ČR) 
Zkušenosti s dvouletým provozem 100 mm mikrodifrakce

11:00

Tomáš Grygar (ÚACH AV ČR) 
Použití HT XRD k analýze jílových minerálů a hydrotalcitů

11.30

Mariana Klementová (ÚACH AV ČR) 
HRTEM - nová metoda v ÚACH AV ČR, příklady použití

12:00

Přestávka na oběd

13.00

Petr Lukáš (ÚJF AV ČR) 
In-situ neutronová difrakční studia deformačních a transformačních charakteristik kovů

13.30

Jan Šaroun (ÚJF AV ČR)
Studium mikroporosity keramik pomocí maloúhlového rozptylu neutronů

14.00

Jan Vacík (ÚJF AV ČR)
Neutronové hloubkové profilování a jeho aplikace

14.30

Stanislav Vratislav (KIPL, FJFI ČVUT Praha)
Neutronografický výzkum strukturních parametrů zeolitů a perovskitů

 

15.00 a dále

Možnost exkurze po pracovištích v Řeži (prášková difrakce, elektronová mikroskopie, reaktor). Případní zájemci o návštěvu reaktoru musejí tuto skutečnost nahlásit 3 pracovní dny předem dr. Pavlu Mikulovi (mikula@ujf.cas.cz)

Zájemci o ubytování (omezený počet) kontaktujte obratem Petra Bezdičku petrb@iic.cas.cz. Nejpozději do 14. 10. 2005.


Za organizátory: P. Bezdička, P. Mikula, R. Kužel