264. ROZHOVORY

 
Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Matematicko-fyzikální fakulta UK, katedra fyziky elektronových struktur
PCS Group

Využití moderních víceúčelových difraktometrů

Systém firmy Panalytical

 

Čas:
čtvrtek 20. 1. 2004, 
Místo:
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, Praha 2, posluchárna F2
Doprava:
od stanice metra (také tramvaje 4, 10, 16, 22, 23) I. P. Pavlova, pěšky kolem restaurace U Kalicha, cca 10 minut pěšky
 

Program

9.30
Radomír Kužel (MFF UK, Praha) 
Difraktometr X´Pert PRO MRD
9.45
Václav Holý, Zdeněk Matěj (MFF UK, Praha) 
Zrcadlová a difuzní reflektivita na tenkých vrstvách
10.15
Stanislav Daniš, Zdeněk Matěj, Václav Holý (MFF UK, Praha) 
Geometrie s vysokým rozlišením - studium epitaxních vrstev, rocking curve mapy monokrystalů
10.45
Přestávka
11.10
Milan Dopita, Daniel Šimek (MFF UK, Praha) 
Studium napětí a textur tenkých vrstev, mapy reciprokého prostoru měřené na Eulerově kolébce
11.50
Radomír Kužel, Zdeněk Matěj, Lea Nichtová (MFF UK, Praha)
Geometrie paralelního svazku s nízkým rozlišením - studium vrstev TiO2 a nanočástic Au
12.15
Přestávka na oběd, Exkurze v laboratořích MFF UK a PřF UK I
14.00
Viktor Goliáš (PřF UK, Praha)
Zkušenosti s provozem difraktometru X´Pert při analýze geologických materiálů
14.30
Petr Bezdička, Eva Kotulánová, Tomáš Grygar, Jan Gurwirt, Tomáš Wágner, Miloslav Frumar
(ÚACH AV ČR, Řež u Prahy, Univerizta Pardubice)

Krystalizace chalkogenidových skel - co můžeme vidět pomocí rtg práškové mikrodifrakce
15.00
Tomáš Grygar a kol. (ÚACH AV ČR, Řež u Prahy) 
HTXRD jako nástroj k identifikaci expandabilních jílových minerálů ve složitých směsích
15.50
Hana Petříčková (Zentiva a.s., Praha) 
Možnosti využití difraktometru X'Pert PRO MPD ve farmacii
16.20
Radomír Kužel (MFF UK, Praha) 
Použití zobrazovacích fólií a skenovacího systému VistaScan určeného pro zubní lékaře v rtg difrakci pro plošnou detekci záření
16.40
Exkurze v laboratořích MFF UK a PřF UK II

Zájemci o ubytování na kolejích z 19. 1. na 20. 1. případně z 20. 1. na 21. 1., kontaktujte obratem Mgr. Milana Dopitu, dopita@apollo.karlov.mff.cuni.cz. Nejpozději do 12. 1.


Za organizátory: R. Kužel, V. Holý, V. Goliáš, M. Krupka