263. ROZHOVORY

Kryštalografická spoločnosť
Ústav molekulárnej biológie SAV

Kryštalografia veľkých a malých molekúl:
novinky z našich laboratórií 

Čas:
útorok, 29. 6. 2004
Miesto:
Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava.
Doprava:
zo železničnej stanice najprv peši nadol asi 200 m po pravej strane, zahnúť doprava a odtiaľ priamym autobusom č. 34 na zastávku STK alebo s prestupovaním autobusom č. 21 alebo 63 na Patrónku a ďalej autobusmi č. 34 alebo 83 na zastávku STK (druhá zastávka). Z autobusovej stanice autobusom č. 21 na zastávku Patrónka a ďalej autobusmi. č. 34 alebo 83 na zastávku STK (druhá zastávka). Prejsť na druhú stranu cesty a pokračovať smerom naspäť asi 200 m okolo Veterinárnej polikliniky a chodníkom okolo transformátorovej stanice. Podrobnosti o doprave na www.imhd.sk.

Program:

9.00
Jiří Brynda, ÚMG Praha: 
Strukturní studie protilátky M75 s onkogenem CA IX
9.20
Pavlína Řezáčová, ÚMG Praha:
Strukturní základ křížové reaktivity protilátky 1696 s proteázami HIV-1 a HIV-2. 
9.40
Ondřej Hartman, ÚMCH Praha,
Komplex mutantní HIV-1 proteázy (L63P, A71V, V82T, I84V) s inhibitorem Boc-Phe-psi[(R)CH(OH)CH2NH]-Phe-Glu-Phe-NH2
10.00
Prestávka
10.30
Jozef Kožíšek, STU Bratislava:
Štúdium nábojového rozdelenia v koordinačných zlúčeninách 3d-prvkov.
10.50
František Pavelčík, PRIF UK Bratislava:
Budovanie proteínov pomocou flexibilných fragmentov.
11.10
Tereza Skálová, ÚMCH Praha,
Supramolekulární komplexy beta galaktosidázy
11.40
Jindřich Hašek, ÚMCH Praha,
Rtg.strukturní analýza v ÚMCH AV ČR
12.00
Obed
13.00
Bohdan Schneider, ÚOCHB Praha
Novinky z PDB
13.20
Jozef Ševčík, ÚMB Bratislava:
Flexibilita ribonukleáz
13.40
Vladena Hlinková, ÚMB Bratislava:
Komplexy RNázy Sa2 s mononukleotidmi
14.00
Ľubica Urbániková, ÚMB Bratislava:
Vplyv mutácií na kryštalizáciu RNázy Sa
14.20
Záver

V prípade záujmu je možné zakúpiť si obedový lístok v cene asi 60 Sk. 
Vážni záujemci nech napíšu na adresu uvedenú nižšie najneskôr do 25.6.2004. Platba na mieste. 
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Ľ. Urbánikovú (čo najskôr).
Za organizátorov: Ľ. Urbániková, Ústav molekulárnej biológie SAV, 
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava 45, 
tel.: 421-2-5930 7435, e-mail: lubica.urbanikova@savba.sk