262. ROZHOVORY

 
Kryštalografická spoločnosť
Ústav anorganickej chémie SAV

Rozhovory usporiadané k životnému jubileu (75. narodeniny)
Ing. Slavomila Ďuroviča, CSc.

 

Čas:
piatok, 4. 6. 2004
Miesto:
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta, Bratislava, zasadadacia miestnosť č. 107.
Doprava:
zo železničnej stanice najprv peši nadol po pravej strane, zahnúť doprava a odtiaľ autobusom 21 alebo 63 na zastávku Patrónka. Z autobusovej stanice autobusom č. 21 na zastávku Patrónka. Podrobnosti na www.imhd.sk, budova Ústavu je na www.uach.sav.sk.
 

Program:

9.00  
Otvorenie semináru a príhovor riaditeľa ÚACH SAV P.Šajgalíka 
9.05   I. blok prednášok
P. Fejdi, Bratislava: Využitie Escherových periodických kresieb pri výučbe kryštalografie
A. Buchal, Brno: Zpřesňování struktur kvarternárních perovskitů
J. Majling, Bratislava: Pohľad na sól-gel mulit prostredníctvom termo-optických meraní
J. Hybler, Praha: Studium polytypismu u cronstedtitu pomocí RTG difrakce, HRTEM, SAED a EBSP
 
10.25 Prestávka
 
10.40 II. blok prednášok
D. Hovorka, Bratislava: Anorganické suroviny mladšej doby kamennej strednej Európy a spôsoby ich spracovania
J. Fiala, Plzeň: Fokusace v rtg difrakční topografii polykrystalických materiálů
D. Hrivnáková, Trnava: Vývoj antikoróznych austenitických ocelí
J. Hašek, Praha: Proteinová krystalografie
          
12.00-12:30 Prestávka
 
12.30 III. blok prednášok
M. Matherny, Košice: Fázové zloženie východoslovenských jazerných sedimentov
M. Rieder, Praha: Jsou odmíšené faze zdvojčatěné, nebo ne ?
E. Scholtzová, Bratislava: Modelové substitúcie v lizardite
          Z. Weiss, Ostrava: Přechod Franziniho vrstvy A na B s tlakem (syntetický Rb-tetraferriannit)
 
13.50 Prestávka
14.05  IV. blok prednášok
R. Kužel, Praha: Rtg studium submikroskopických deformovaných materiálů
M. Koman, Bratislava: Rtg štruktúrna analýza ako nástroj v rukách chemika

14.45  Záver

V prípade záujmu je možné zakúpit si obedový lístok v cene asi 60Sk. Vážni záujemci nech napíšu na adresu uvedenú nižšie najneskôr do 24.V.2004. 

Platba na mieste.

Za organizátorov : Ľ.Smrčok, lubomir.smrcok@savba.sk,  tel. +421 2 5941 0435