261. ROZHOVORY

 
Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů

Rozhovory k 50. výročí Rozhovorů

Aplikace rtg a neutronové strukturní analýzy a krystalografie v praxi

 

Čas:
čtvrtek 22. 4. 2004, začátek ve 14.00, konec v pátek 23. 4. kolem poledne
Místo:
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 (naproti Národnímu divadlu)
Doprava:
Pěšky z centra (Václavské nám.) nebo od stanice metra Národní. Od 15. 4. je na Národní třídě výluka tramvají. Tramvaje jezdí po nábřeží.
 

Program:

Čtvrtek 22. 4.
 
14.00  
Zahájení 
14.05  
Jindřich Hašek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha) 
50 let Rozhovorů o aktuálních otázkách v rtg a neutronové strukturní analýze
14.35
Zdeněk Šperling (Vancouver, Kanada) 
Vzpomínky na počátky Rozhovorů
14.50
Marek Kotrlý (Kriminalistický ústav Praha) 
Použití rtg difrakce ve forenzní oblasti
15.20
Václav Vávra (Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně) 
Aplikace kvantitativní fázové analýzy v geologii
15.40
Mariana Klementová (Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy)
Využití TEM v mineralogii
 
16.00 Přestávka
16.30
Josef Kuběna (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Rentgenová topografie a polovodičový průmysl
16.50
Juraj Sedláček (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
Proteinová krystalografie u nás doma
17.10
Jiří Kameníček (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) 
Rentgenostrukturní analýza na katedře anorganické chemie PřF UP Olomouc. Řešení struktur komplexů vybraných přechodných kovů s dithioláty a dalšími N,P-ligandy

Večerní posezení: od 19.00 v Grill baru U rumpálu.

Objednaná kapacita cca 30 míst mírně překračuje počet registrovaných účastníků.
Mapka. Objekt je ve středu mapky. Doprava z Národní třídy v současné době nejlépe pěšky. Procházka neuškodí.
Personál zařízení nás vyzývá, abychom se při konzumaci jídla a nápojů příliš neomezovali :).

Ubytování 

pro účastníky, kteří si jej rezervovali je zajištěno na koleji Kajetánka (Radimova 12/35, Praha 6 - Břevnov). Platba v hotovosti na místě.
Doprava: metro - A, stanice Hradčanská, a potom busem č.: 174, nebo 108. Nejbližší zastávka (109 metrů) - Kajetánka.
Mapka.


 Pátek 23. 4.
 
9.00
Ivo Kraus (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha) 
Prof. Václav Dolejšek
9.15
Jaroslav Fiala, M. Kolega, V. Mentla, S. Němeček (ZČU Plzeň)
Sledování degradace energetických zařízení pomocí rtg difrakce
9.35
Václav Studnička (Fyzikální ústav AV ČR, Praha) 
Charakterizace nových materiálů rentgenovou fázovou analýzou v laboratoři Rotan
9.55
Veronika Šímová (Ústav anorganické chemie AVČR, Řež u Prahy) 
Rentgenová prášková mikrodifrakce v analýze uměleckých předmětů
10.15
Pavel Mikula (Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež u Prahy) 
Laboratoř neutronové difrakce v Ústavu jaderné fyziky v Řeži
 
10.35  Přestávka
 
11.00
Karel Huml (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha) 
Rtg strukturní analýza a plánování polymerních léčiv
11.20
Jan Walla (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) 
Využití XRD při studiu polymorfie různých látek
11.40
Hana Petříčková (Zentiva a.s., Praha) 
Aplikace rtg difrakce ve farmacii
12.00
Pavol Šutta (Výzkumné centrum - Nové technologie, Plzeň) 
Porovnanie výsledkov analýzy materiálov vykonaných na difraktometroch URD-6 a Bruker D8
12.20
Pavel Jiroušek (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha, AREM Pro) 
Možnosti modernizace přístrojového vybavení rentgenostrukturních laboratoří
12.35
Nikolaj Ganev (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha) 
Rentgenová tenzometrie na FJFI ČVUT

Schůze organizačního výboru konference EPDIC a schůze vědecké rady Krystalografické společnosti je rozdělena na dvě části.
22. 4. od 13.00 v místě Rozhovorů bude podána informace o stavu příprav konference EPDIC.
23. 4. od 12.50 do cca 14.00 bude pokračovat  a zakončena shrnutím úkolů (občerstvení zajištěno). V mezidobí, zejména na večeři lze jednotlivé problémy volně diskutovat.

V případě zájmu zúčastnit se a nebo zájmu o ubytování (pravděpodobně na koleji) vyplňte co nejdříve následující formulář či napište mail na adresu rezacova@img.cas.cz. Uzávěrka 13. 4. 2004.

Mám zájem o ubytování v Praze  z 22. 4. na 23. 4. .

Mám zájem zúčastnit se posezení v restauraci  22. 4. večer  .

 Celé jméno   

 E-mail

Za organizátory: R. Kužel, J. Hašek, P. Řezáčová, M. Dopita