257. ROZHOVORY

Regionálny komitét IUCr,
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Kryštalografická spoločnosť,
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie

Čas:
útorok 3. 12. 2002, začiatok o 10.00 hod
Miesto:
Katedra materiálového inžinierstva, Materiálovotechnologická fakulta, J. Bottu 23, Trnava, blok B, druhé poschodie (zasadacia miestnosť č. 202)
Doprava:
zo železničnej, alebo autobusovej stanice pešo (cca 15 min.) cez park smerom na sídlisko Prednádražie, pri hoteli Nukleon odbočiť doprava a potom rovno asi 300 m.

Program:

10.00 – 10.45

Klaus Wetzig (Institute for Solid State Analysis and Structural Research, IFW 01069 Dresden)
Application on Analytical Electron Microscopy in Materials Research

10.45 - 11.15

Ivan Hrivňák (Katedra materiálového inžinierstva, MtF STU, 917 24 Trnava)
M-A (martenzit-austenit) komponent v konštrukčných oceliach

11.15 – 11.45

Mária Čaplovičová (Centálne laboratóriá elektrónovooptických metód, PriF UK, 812 45 Bratislava)
Využitie  difrakcie konvergentného elektrónového lúča v kryštalografii

11.45 - 12.15

Milan Ožvold (Katedra materiálového inžinierstva, MtF STU, 917 24 Trnava)
Kovové multivrstvy pre spinovú elektroniku

Obed

13.00 - 13.30

Mária Dománková (Katedra materiálového inžinierstva, MtF STU, 917 24 Trnava)
EELS spektroskopia a jej aplikácia pri materiálovej analýze CN ultratenkých vrstiev

13.30 - 14.00

Terézia Kuníková (Katedra materiálového inžinierstva, MtF STU, 917 24 Trnava)
Princíp a použitie difrakcie spätne odrazených elektrónov

14.00 - 14.30

Stanislav Jurečka (Katedra fyziky, Vojenská akadémia, 031 01Liptovský Mikuláš )
Štúdium mikroštruktúry práškového CaCO3 Rietveldovou metódou

14.30 - 15.00

Ľubomír Čaplovič (Katedra materiálového inžinierstva, MtF STU, 917 24 Trnava)
Štruktúra a vlastnosti elektrografitu


Stravovanie: je možné zabezpečiť obed v cene 60,- Sk na fakulte

Ubytovanie: pre záujemcov je možne zabezpečiť ubytovanie v Študentskom domove v cene od 250,- do 350,- Sk

Rezerváciu obeda a ubytovania je potrebné nahlásiť do 25. 11. 2002. E-mail: caplovic@mtf.stuba.sk

Mám záujem 

 o ubytovanie  z 2.12. na 3.12.

 o ubytovanie  z 3.12. na 4.12.

mám záujem o obed  

 Celé meno   

 Pokiaľ nejste registrovaný v Kryštalografickej spoločnosti, napište plnú adresu, fax a E-mail