254. ROZHOVORY

 
Regionálny komitét IUCr,
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Kryštalografická spoločnosť,
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie

Stav a perspektívy výučby kryštalografie na
vysokých školách

Čas:
streda 6. 2. 2002, začiatok o 9.00 hod
Miesto:
Katedra anorganickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, Bratislava, blok B, štvrté poschodie (zasadadacia miestnosť č. 45)
Doprava:
zo stanice ŽSR električkou č. 1, tretia zastávka a pokračovať asi 100 m peši v smere jazdy 
z autobusovej stanice: trolejbusom č. 206, zastávka Kollárovo nám. (štvrtá zastávka), peši nadol a vľavo. 

Program :

Už dlhšie obdobie sú na rôzných podujatiach organizovaných Kryštalografickou spoločnosťou (KS) a Odbornou skupinou chémie a fyziky tuhých látok (OS CHFTL) prezentované názory kryštalografickej komunity o nedostatočnom rozsahu výučby kryštalografie na vysokých školách. Z tohto dôvodu sa OS CHFTL podujala zorganizovať v rámci tradičných „Rozhovorov“ seminár na tému: Stav a perspektívy výučby kryštalografie na vysokých školách.

Na seminári prisľúbili vystúpiť s príspevkami títo naší kolegovia:

A. Buchal – Brno, Ľ. Čaplovič – Trnava, I. Červeň – Bratislava, S. Ďurovič – Bratislava, P. Fejdi – Bratislava, J. Fiala - Plzeň, N. Ganev – Praha, J. Kameníček – Olomouc, V. Kavečanský – Košice, M. Koman – Bratislava, R. Kužel – Praha, J. Marek – Brno, F. Pavelčík – Bratislava, V. Vávra – Brno. Bude prezentován tiež príspevok R. Černého (Ženeva).

Predpokladaná dĺžka príspevkov je 10 minút a prednášajúci budú mať k dispozícii spätný projektor a Power Point. V diskusii uvítame príspevok každého účastíka seminára.

Výsledkom seminára by malo byť vypracovanie odporúčania pre Regionálny komitét českých a slovenských kryštalografov na vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu podrobných sylabov predmetu s pracovným názvom „Kryštalografia“, použiteľných po úprave na vlastné podmienky na všetkých typoch vysokých škôl.


Stravovanie: je možné zabezpečiť obed v cene asi 50,- Sk na fakulte.

Ubytovanie: je možné zabezpečiť ubytovanie v Študentských domovoch v cene od 150,- do 350,- Sk.

Rezerváciu obeda a ubytovania je potrebné nahlásiť do 28.1.2002 (formulár či E-mail)


Mám zájem 

 o ubytování  z 5. 2. na 6. 2. 

mám zájem o oběd  

 Celé jméno   

 Pokud nejste registrován(a) v Krystalografické společnosti, uveďte i plnou adresu, fax a E-mail


Účastníci budú včas upovedomení o rezervácii.

E-mail: koman@chtf.stuba.sk                                                                     

 Doc. Ing. Marian Koman, DrSc. 

                                                                               Predseda OS CHFTL