251. ROZHOVORY 

Pořadatelé :
Krystalografická společnost,
Regionální komitét IUCr
Katedra anorganické a fyzikální chemie a katedra experimentální fyziky  PřF UP Olomouc,
Precheza a.s. Přerov
Čas:
úterý 10. 4. 2001 od 9.30
Místo:
Precheza, a.s. Přerov
Doprava:
před železničním nádraží je autobusové nádraží, autobus č. 5, jedna stanice (za mostem přes Bečvu). Poznámka, od nádraží po proudu Bečvy cca 7-10 min. pěšky.
 

Předběžný program :

Pikal Petr - Kinetika rozkladů FeOHSO4

Balcárek Jan, Pikal Petr - Stanovení obsahu síranu železitého v kalcinovaném oxidu železitém metodou rentgenové difrakce

Zbořil Radek - Identifikace a strukturní charakterizace jednotlivých forem Fe2O3 pomocí Mössbauerovy spektroskopie

Mašláň Miroslav - Rychlé stanovení poměru Fe2+ ku Fe3+v ilmenitech pomocí Mössbauerovy spektroskopie

Balcárek Jan, Goebel Adolf - Stanovení velikosti krystalitů rutilového promotoru metodou rentgenové difrakce

Presentace firmy Pragolab - Novotný Dušan - presentace přístrojů pro termickou analýzu a mikrostrukturu látek
 
 
Obecná sdělení: oběd v ceně cca 50 Kč lze do 8.4.2001 objednat E-mailem: Jan.Balcarek@precheza.cz.
Káva a kokinko sponzorsky zajištěno.
Organizace: D. Krausová, J. Balcárek