250. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Jubilejní Rozhovory

Čas :
čtvrtek 1. 3. 2001
Misto :
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám.2, 162 06 Praha 6
Doprava :
Konečná tramvají číslo 1, 2, 18 na Petřinách

Program:


Harmonogram 

Názvy příspěvků budou prezentovány až při vlastních přednáškách

8.45

Zahájení, historie Krystalografické společnosti

9.00

Z. Šourek, V. Petříček

Fyzikální ústav AV ČR, Praha

9.30 P. Mikula Ústav jaderné fyziky, Řež u Prahy  

9.50

V. Valvoda

MFF UK, Praha

10.10

J. Kuběna

Přírodovědecká fakulta MU, fyzika, Brno

10.30

přestávka

10.50

J. Marek

Přírodovědecká fakulta MU, chemie, Brno

11.10

J. Kameníček

Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

11.30

S. Ďurovič

Üstav anorganickej chémie SAV, Bratislava

12.00

M. Koman

Chemicko-technologická fakulta STU, Bratislava

12.20

V. Kavečanský

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

12.40

oběd

13.30 P. Šutta  

Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš

13.45

A. Buchal

VUT Brno

14.05

J. Fiala, R. Čerstvý

Výzkumný ústav ŠKODA Plzeň, ZČU Plzeň

14.25

S. Vratislav, I. Kraus

Fakulta jaderná a inženýrská, ČVUT, Praha

14.50

Z. Weiss

VŠB Technická univerzita, Ostrava  

15.10

M. Rieder

Přírodovědecká fakulta UK, Praha

15.30

R. Skála, K. Melka, P. Ondruš

Geologický ústav, Praha

15.40

přestávka

16.00

J. Loub, I. Císařová

Přírodovědecká fakulta UK, Praha

16.20

B Kratochvíl, J. Maixner

VŠCHT, Praha 

16.40 J. Sedláček, J. Brynda Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha

17.00

J. Pleštil, J. Hašek

Ústav makromolekulární chemie, Praha

17.40

posezení s občerstvením pro vytrvalce