249. ROZHOVORY 

Pořadatelé :
Krystalografická společnost,
Regionální komitét IUCr
FSI VUT Brno
Čas:
úterý 30. 1. 2001
Místo:
FSI VUT Brno, Technická 2, posluchárna U3 (v 1. patře, napravo od vrátnice, naproti velkým posluchárnám P4, P5 a P6)
Doprava:
tramvaje 12 a 13 na zastávku Královo Pole Tesla, potom přes lávku (Samův pupek) k vysoké budově
 
ASCII

Program :

10:00 
Y. Jirásková (ÚFM Brno)
Fázová analýza povrchů korozivzdorných ocelí modifikovaných uhlíkem a dusíkem Mössbauerovou spektroskopií a rtg. difrakcí.
 
10:30 
V. Vávra (katedra mineralogie, PF MU Brno)
RTG kvantitativní analýza fázového složení hornin.
11:00 
Exkurze do laboratoře (nový difraktometr Philips), oběd 
 
13:00
O. Pritula (ÚACH Bratislava), L. Smrčok, A. Buchal 
Kvantitativní fázová analýza směsi fází Portlandského cementu.
 
13:20
Z. Bochníček (katedra fyziky, PF MU Brno)
Vysokoteplotní rtg. reflektometr a jeho využití ke studiu tepelné stability multivrstev.
        
13:40
M. Meduňa (katedra fyziky, PF MU Brno)
Rtg. reflektometrie na multivrstvách Si-Ge
 
14:00
M. Ďurík (ÚACH Bratislava)
O spolehlivosti faktoru Rwp při modelování krystalových struktur
 
14:20
A. Buchal (OSFA-UMI-FSI VUT Brno)
Krystalová struktura částečně stabilizovaného ZrO2
 
Organizace: RNDr. Antonín Buchal, CSc.