248. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost,
Regionální komitét IUCr,
Fyzikální ústav AV ČR
Čas:
středa 22. listopadu, 2000
Místo:
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, zasedací sál 
Doprava:
Vchod do Fyzikálního ústavu je Pod vodárenskou věží 1, Praha 8, nejbližší stanice Ládví: tramvaj 17 od konečné metra C Nádraží Holešovice, tramvaje 10 a 24 od stanice metra B Palmovka a autobus 177 od stanice metra B Vysočanská (ve špičce i 127 a 186).
 
ASCII

Program :

Přednáší pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze

9:30 
M. Polcarová
Rentgenová difrakční topografie in situ s použitím synchrotronového záření: aplikace na bikrystaly Fe-Si
10:00
J. Hrdý
Rentgenová krystalová optika pro synchrotronové záření
 
10:30 Přestávka
         
11:00
Z. Šourek
Strukturní vlastnosti supermříží polovodičů AIIIBV studované rentgenovou difrakcí s vysokým rozlišením
11:30
M. Čerňanský
Metody jediné linie v analýze difrakčních profilů
12:00
V. Studnička
Stručný přehled využití rentgenové fázové analýzy v Laboratoři Rotan
12:15
J. Kub
Nový difraktometr HUBER s Göbelovým zrcadlem ve FZÚ AV ČR
 

12:45 Přestávka na oběd


13:30 
V. Petříček
Řešení a upřesňování obtížných krystalových struktur
14:00 
J. Hybler
Čtyřkruhový difraktometr Xcalibur ve FZÚ AV ČR, instalace a první zkušenosti
14:30
Exkurse do Laboratoře Rotan k difraktometru HUBER s Göbelovým zrcadlem (Slovanka) a k čtyřkruhovému difraktometru Xcalibur (Cukrovarnická)
Organizace: RNDr. Zbyněk Šourek, CSc.

Případní zájemci o oběd (jídelní lístek) v jídelně Akademie věd na Slovance nechť se laskavě přihlásí nejpozději v pondělí 20. 11. 2000 dr. V. Studničkovi: e-mail studnic@fzu.cz nebo tel. (02) 6605 2919 a 6605 2773 a nebo níže. Případní zajemci o ubytování, nechť se přihlásí do 15.11. 

Mám zájem 

 o ubytování v Praze  z 21.11. na 22.11. (přednostně bude snaha o ubytování na koleji MFF, bez záruky)

 o ubytování v Praze  z 22.11. na 23.11.

mám zájem o oběd  

 Celé jméno   

 Pokud nejste registrován(a) v Krystalografické společnosti, uveďte i plnou adresu, fax a E-mail