247. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost,
Regionální komitét IUCr,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Čas:
Čtvrtek 22. 6. 2000
Miesto:
Přírodovedecká fakulta UK, sekce geologie a sekce chemie
Doprava:
tramvaje 18, 24, 7, stanice Albertov, po široké ulici směrem k Albertovským schodům, poslední budova před schody vpravo nebo od MFF UK po schodech dolů (metro C, I.P. Pavlova, kolem restaurace U Kalicha, ulicí Ke Karlovu vlevo, MFF)
 
ASCII

Program :

Část I: věnovaná životnímu jubileu profesora Milana Riedera,
             na sekci geologie, Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

9:15
Zahájení
9:30 
S. Ďurovič, T. Kogre, J. Hybler
Polytypismus cronstedtitu Fe3(Si,Fe)2O5OH4. Rentgenografická (XRD) a elektronografická (HRTEM) studia
10:00
M. Rieder
Klasifikace a nomenklatura slíd: pohledy ze zákulisí
10:30
M. Drábek, M. Rieder, M. Mellini, Z. Weiss
Cs-slídy, jejich krystalová struktura a možné využití při ukládání některých radionuklidů
 
11:00 Přestávka
         
11:30
L. Palatinus
Zpřesnění struktury seladonitu
11:50
P. Čapková
Struktura interkalovaných fylosilikátů 
12:20
Z. Weiss
Využití modelování difrakčních záznamů pro hodnocení neuspořádanosti struktury kaolinitů.
 
13:00 Uzávěrka voleb do vědecké rady Krystalografické společnosti. Přestávka na oběd.

Část II: na sekci chemie, katedře anorganické chemie

14:30 
D. Havlíček, L. Dobiášová
Rtg. difrakční analýza atmosférických aerosolů
15:00 
I. Císařová
Struktura snadno a rychle? První měsíce s měřením na CCD plošném detektoru
15:30
M. Šlouf
Experimentální určování atomových nábojů pomocí strukturní analýzy monokrystalů
16:00
Vyhlášení výsledků voleb do vědecké rady Krystalografické společnosti
16:15
Exkurze do rtg laboratoře k přístroji Nonius KappaCCD.
Na programu bude analýza vybraného přineseného krystalku. Přineste si své vzorky !!! Ostatní budou analyzovány později.

Po skončení programu bude následovat schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a malé posezení členů a přátel Krystalografické společnosti v blízké restauraci

b) miniparty členů a přátel Krystalografické společnosti

 Mám zájem (označte)

 o ubytování v Praze  z 21. 6. na 22. 6.

 o ubytování v Praze  z 22. 6. na 23. 6.

 zúčastnit se miniparty členů a přátel Krystalografické společnosti  

 Celé jméno   

 Pokud nejste registrován(a) v Krystalografické společnosti, uveďte i plnou adresu, fax a E-mail

Případné dotazy ohledně programu směrujte na Z. Weisse (Zdenek.Weiss@vsb.cz) resp.  I. Císařovou (cisarova@natur.cuni.cz), další na R. Kužela (kuzel@karlov.mff.cuni.cz)