243. ROZHOVORY

Poradatelé :
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok,
Kryštalografická spolocnost,
Regionálny komitét IUCr a
Chemickotechnologická fakulta STU

CHÉMIA A FYZIKA VYSOKOTEPLOTNÝCH SUPRAVODICOV

Cas :
streda 14. 10. 1998
Miesto :
Zasadacka c.457, bl.B, 4.poschodie, Katedra anorganickej chémie CHTF STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

ASCII


Program

09:00
Kúš, P., Katedra fyziky tuhých látok MFF, 842 15 Bratislava
Vplyv substrátov na vlastnosti tenkých vrstiev a ich aplikácie
09:35
Frohlich, K., Elektrotechnický ústav SAV, 842 39 Bratislava
Príprava tenkých vrstiev VTS metódou MOCVD
10:10
Štrbík, V., ELÚ SAV
Vlastnosti tenkých vrstiev VTS pripravených fyzikálnymi metódami, ()
 
11:00
Plesch, G., Katedra anorganickej chémie PriF UK, 812 45 Bratislava
Príprava a vlastnosti Tl a Hg supravodicov
11:35
Hanic, F., Ústav anorganickej chémie SAV, 842 36 Bratislava
Paramagnetický supravodivý systém Y-Ba-Cu-Sc-O
12:10
O B E D

Rozhovory CSCA