241. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
firma Seifert
Vědecká společnost pro nauku o kovech
Západočeská univerzita

Čas :
středa 12. 11. 1997
Misto :
posluchárna UP104 v areálu Západočeské univerzity na Borech (Univerzitní 22) v Plzni
Doprava :
Od Hlavního nádraží, např. vlak Praha (8.58) - Plzeň (10.42), z trolejbusové zastávky trolejbusem č. 12 nebo 16 směr Nová hospoda, na zastávce U Práce přestoupit na tramvaj č. 4 směr Bory. Z konečné zastávky Bory je to pak k univerzitnímu areálu pěšky asi 12 minut.

Vlaky Plzeň - Praha : 18.55 - 20.39, 20.34 - 22.14

Rozhovory jsou tentokrát spojeny se seminářem Západočeské pobočky Vědecké společnosti pro nauku o kovech

ASCII


Program :


12.00 - 13.00
Exkurze na katedru fyziky a na katedru materiálu a strojírenské metalurgie spojená s demonstrací rtg difraktometru DRON zmodernizovaného firmou Seifert (sraz zájemců ve 12.00 před posluchárnou UP104)
13:00
Slavnostní zahájení
13:05
K. Helming (Clausthal)
Orientierungsbestimmung durch Approximation von Texturkomponenten
13:30
M. Černík (Košice)
Texturní analýza ocelí produkce VŠB Košice
13:50
J. Zeman (Brno):
Textura dvoufázových mechanicky nestabilních nerezových ocelí
14:10
P. Šutta (Liptovský Mikuláš)
Profilová analýza vysokotexturovaných tenkých vrstev
14:30
T. Taut (Freiberg)
Vorstellung eines neuen Ritveld-Programms am Beispiel von Tonmineralen
14:55
K. Helming, T. Taut (Freiberg)
Prezentace softwarových produktů firmy Seifert pro texturní a Rietveldovu analýzu
15:30
H. Miersch (Freiberg)
Produktinnovation aus dem Hause Seifert
16:20
D. Jandová, J. Fiala, D. Beran, Z. Nový, Z. Kubeš (Plzeň)
Problematika procesů na rozhraní galvanické cínové vrstvy a bronzového substrátu
16:40
Z. Nový, M. Čepera, J. Džugan, D. Jandová (Plzeň, Brno)
Deformace oceli P900 za studena
17:00
Závěrečné slovo

Přátelské posezení následuje po přednáškách v restauraci Švejk na rohu Dvořákovy a Klatovské ulice asi 15 minut od místa konání Rozhovorů


Za organizátory a pořadatele:

Jaroslav Fiala (Krystalografická společnost, Škoda Výzkum s.r.o.)
Vladimír Bernášek (Vědecká společnost pro nauku o kovech)
Jaroslav Vlček (FAV ZČU Plzeň)
WWW


Rozhovory CSCA