240. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
Ústav jaderné fyziky
Čas :
pátek 10. 10. 1997
Misto :
zasedací místnost Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy
Doprava :
spojení z Prahy "Masarykova nádraží", odjezd vlaku v 8.53 hod.

ASCII


Program :


Zahájení v 9.30
Pavel Mikula:
Středisko základního a aplikovaného výzkumu s termálními neutrony v Řeži
Jan Šaroun:
Maloúhlový rozptyl s vysokým rozlišením - využití při studiu porozity
Pavel Strunz:
Vyhodnocení neutronových difrakčních experimentů pomocí modelování a nepřímá transformace
Stanislav Vratislav:
Prášková difraktrometrie na zcolitech, perovskitech a vysokoteplotních supravodičích
Petr Lukáš:
Analýza mikropnutí v kovech pomocí neutronové difrakce s vysokým rozlišením
Miroslav Vrána:
Neutronová interferometrie
Po obědě krátká exkurze do haly reaktoru

V ústavu je možnost zakoupení oběda za 41,40 Kč - nutné nahlásit závazně předem.
Za organizátory a pořadatele:

Pavel Mikula


Rozhovory CSCA