239. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
Masarykova univerzita
Čas :
čtvrtek 5. 6. 1997
Misto :
posluchárna F1, pavilon 6, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, Brno
Doprava :
tramvají č. 12 nebo 13 směrem na Královo Pole přes ulici Českou s výstupem čtvrtou zastávku na Konečného naměstí, odtud ulicí kolmou na koleje (Kotlářská) podél plotu botanické zahrady; pěšky přes náměstí Svobody, Moravské náměstí a ulici Kounicovu (je to cca 20 minut od hlavního nádraží a autobusového nádraží u hotelu GRAND).

ASCII


Program :


10:00
V. Holý
Rtg rozptyl na nanostrukturách (multivrstvy, kvantové dráty, samouspořádané systémy)
11:00
J. Kuběna
Göbelovo zrcadlo - naše zkušenosti
11:30
J. Grim
Polohově citlivý detektor a jeho využití při optické reflexi rtg záření na multivrstvách SiGe/SiC

12:00 Přestávka, občerstvení

13:30
A. Buchal
Možnosti vysokoteplotní rentgenografie
14:00
P. Súlovský
Statistická interpretace rtg difrakčních záznamů a její využití při identifikaci polymorfních fází
14:20
V. Vávra
Rtg kvantitativní fázová analýza aplikovaná na popílkové materiály
14:40
L. Smrčok
Produkty firmy STOE

Předvedení difraktometru STADI P (STOE) na katedře mineralogie, petrografie a geochemie přírodovědecké fakulty MU.

Za organizátory a pořadatele: V. Vávra, V. Holý, A. Buchal

Strava :

Pro zájemce lze zajistit oběd (31.50 Kč). Kontaktujte předem doc. Holého (Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno) E-mail: holy@physics.muni.cz, tel. 05-41129441, fax 05-41211214. WWW


Rozhovory CSCA