238. ROZHOVORY

Molekulárna elektronika

Pořadatelé :
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
Čas :
středa 21. 5. 1997
Misto :
klub FEI STU Bratislava, Ilkovičova 3

ASCII


Program :

10.00 - 16.00Rozhodnutie o svojej účasti (prípadne spojenej s Vaším krátkym vystúpením) oznámte na adresu:
J. Cirák
Katedra fyziky FEI STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
cirak@elf.stuba.sk

Oznámte, prosím, či je pre Vás potrebné zabezpečiť obed, prípadne nocľah.


Za organizátorov:

J. Cirák, P. Tomčík, D. Barančok, J. Vajda

Rozhovory CSCA