237. ROZHOVORY

Vybrane metody skumania materialov

Poradatele :
Odborna skupina chemie a fyziky tuhych latok
Krystalograficka spolecnost
Regionalni komitet IUCr
Chemickotechnologicka fakulta STU
Cas :
streda 5. 3. 1997
Misto :
zasedacka c. 457, blok B, 4. poschodi, Katedra anorganickej chemie CHTF STU, Radlinskeho 9, 851 05 Bratislava
Doprava :
Hlavna stanica (vlakova) - elektricka c. 1 - 3. zastavka
Autobusova stanica: trolejbusy 211 a 217 - 3. zastavka

Windows 1250


Program :


9:00
P. Sajgalik
Metody skumania vlastnosti konstukcnych keramickych materialov
9:40
P. Komadel
NMR a 57Fe Mossbauerova spektroskopia mineralov
10:00
D. Tunega
IC a Ramanova spektroskopia
10:20
Prestavka, obcerstvenie
10:50
J. Keckes
Analyza realnej struktury polykrystalickych latok
11:20
V. Jorik
Vyuzitie praskovych difrakcnych metod pre studium zeolitov
11:40
L. Benco
Elektronova spektroskopia pre chemicku analyzu (ESCA)
12:10
Obed

Strava :
Pripadny zaujem ohlasit na niektorej z adries: dunaj@cvt.stuba.sk koman@cvt.stuba.sk

Za organizatorov:

M. Koman, M. Dunaj-Jurco

Rozhovory CSCA