231. ROZHOVORY

Poradatele :
Pedagogicka fakulta vysokej skoly pedagogickej v Nitre
Odborna skupina chemie a fyziky tuhych latok
Krystalograficka spolecnost
Cas :
6.2. 1996
Miesto :
Vysoka skola pedagogicka v Nitre, Trieda A. Hlinku c. 1, blok A, 3. poschodie, miestnost Vedeckej rady

TRANSFORMACIA POZNATKOV VEDY DO VZDELAVANIA

Program :

10.00
Prof. RNDr. J. Krempasky, DrSc.
VYSTUPY MODERNEJ FYZIKY DO VYUCOVACIEHO PROCESU
10.30
Ing. J. Morovic, CSc.
PODPORA VYSLEDKOV VEDECKYCH A VZDELAVACICH CINNOSTI V CELOZIVOTNOM UCENI SA
11.00 Prestavka.

11.15

Doc. RNDr. O. Kysel, CSc.
IMPLANTACIA SUCASNYCH PRIRODNYCH PREDSTAV O MOLEKULOVYCH SYSTEMOCH DO VYUCOVACIEHO PROCESU
11.45 Diskusia a zaver.

Ubytovanie

zaujemcom z 5. na 6.2.1996 pripadne zo 6. na 7.2.1996 zabezpecime na zaklade zaslanej poziadavky na adresu :

Ing. Juraj Duchovic,
taj. PF VSPg,
Trieda A. Hlinku 1,
949 74 Nitra
(tel./fax: 087-510922).

Rovnako v pripade poziadavky zabepecime aj obed. Poziadavky na ubytovanie a obed zaslite do 29.1.1996

Za odbornu skupinu : J. SITEK, v.r.

Za organizatorov : T. KOZIK, v.r.