TESLA    SEZAM   a.s.  DCL Diagnostická laboratoř nabízí k odprodeji nevyužitý

        TRANSMISNÍ  ELEKTRONOVÝ  MIKROSKOP   BS  500   TESLA

Mikroskop 90 kV z r. 1990 je vybaven goniometrickým držákem vzorku pro využití difrakce  a  difrakčního kontrastu.  Fyzicky je v pořádku a téměř nepoužitý, tedy  jako nový. Zbytková účetní hodnota je cca 48 000 Kč, smluvní cena není vyloučena. Pokud by byl zájem o odkoupení, je třeba jednat rychle, neboť zařízení bylo navrženo ke zrušení.

 RNDr. Stanislav Banáš
 tel.    651 604272
e-mail   banas_s@tese.cz