Krystalografická společnost, 
Regionální komitét IUCr
pořádají kolokvium

Struktura 2017

s 12. studentskou přehlídkou

Experimentální metody v rtg a neutronové strukturní analýze

19.-22. 6.
Hotel Antoň v Telči

Sponzoři, vystavovatelé 

 

 

Program kolokvia tradičně obsahuje celou škálu současné krystalografie a strukturní analýzy. Je zaměřen na experimentální metody (zdroje, detektory, rtg optika, difraktometry, techniky) a zahrnuje 12. přehlídku studentských prací z oblasti krystalografie a rtg a neutronové strukturní analýzy.

 Příprava konference

Vědecká rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, tel. 221911394, fax: 224911061, mobil 721619699

Jindřich Hašek: Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec, Průmyslová 595, 252 42 Jesenice u Prahy, hasekjh@seznam.cz

Poslední modifikace stránky: 25. 10. 2016 Správce stránky