Organizers

Institute of Chemistry, Faculty of Science University of South Bohemia České Budějovice,
Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice, Czech Republic

Responsible Organizers

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová Ph.D.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.