Pokyny pro autory abstraktů

Všechny příspěvky (plenární přednášky, krátké přednášky, postery) budou publikovány v časopise "Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology" vydávaném Krystalografickou společností a budou k dispozici na konferenci.
Zároveň budou k dispozici na Internetu (pokud neudáno jinak hlavním organizátorem konference). Abstrakty neregistrovaných autorů nebudou publikovány. Existují dva způsoby napsání abstraktu.
 1. S použitím šablony (preferováno)
  Stáhněte si šablonu (níže). Otevřete ji ve svém textovém editoru a napište příslušný text nebo jej vložte. V obou případech aplikujte předdefinované styly dle instrukcí.
 2. Bez použití šablony
  Šablonu si stejně stáhněte, jelikož tam jsou další instrukce. Pokud ale nebudete pracovat se styly, snažte se minimalizovat své vlastní formátování (např. není třeba napevno formátovat velikosti fontů, aplikovat jiné než předdefinované nadpisy apod., raději to neformátujte vůbec) a vyhněte se aplikování vlastních stylů!!! To znamená vyhněte se formátování s vyjímkou následujícího, které naopak použijte: zvýraznění slov (obvykle je kurzíva preferovaná tučnému písmu, to použijte jen v případě, že chcete slovo zvýraznit opravdu silně), indexy (všude tam , kam patří) a zvláštní znaky (např. řecké).

Formát abstraktu je relativně volný, ale měl by mít náspedující strukturu:

 1. Název
 2. Jména autorů (plné jméno případně iniciály následované příjmením)
 3. Afiliace všech autorů. V případě více afiliací, použijte za jmény autorů a před afiliacemi příslušné horní číselné indexy
 4. Text
 5. Reference

Abstrakt musí být dodán jedním z následujících způsobů

Pokdu není specifikováno jinak, musí být vyplněn před odesláním abstraktu příslušný webovský formulář a to po předchozím vytvoření uživatelského profilu..

Univerzálním, i když ne úplně efektivním, je RTF formát a může být použit v případě různých textových editorů. Jinak akceptujeme formáty odpovídajícící šablonám níže. Text může být připraven i v LaTeXu, pokud jej preferujete. Prosíme, neposílejte samotný PDF, vždy potřebujeme i zdrojový text, vhodný je PDF jako doplněk např. k LaTeXu. Obrázky mohou být vnořeny do textu, případně poslány separátně (mohou být např zazipovány spolu s textem). Konečná šířka obrázků je cca 8 cm (vyjímečně 16 cm). Prosím, zašlete obrázky s příslušným rozlišením an dané velikosti (300 DPI pro fotografie a vyšší (600-1200 DPI) pro kresby, pokud nejsou ve vektorovém formátu. 
Odkazy musí být číslovány podle výskytu v textu v hranatých závorkách a jejich číslovaný seznam bez závorek uveden na konci textu.

Šablony

Abstrakt Rozšířený strukturovaný abstrakt
MS-Word (2003 a novější) MS-Word (2003 a novější)
Kingsoft Office (WPS office)  
Libre Office (Open Office)  

Příklad příspěvku (neformátovaný, bez šablony)

Příklad výstupu (PDF)

Několik typografických pravidel pro MS i obecně