Opakování výchozího motivu čistými a šroubovými osami otáčení. Z tohoto obrázku je možné například zjistit, že šroubové osy 31 a 32 mají stejné stoupání, ale opačný smysl šroubového pohybu. U osy 32 je první otočení o 120° doprovázeno posuvem motivu o (2/3)t, což vede k umístění motivu ve vzdálenosti (1/3)t v další periodě. Z translační symetrie podél osy 32 vyplývá, že se i ve výchozí peridě (buňce) musí vyskytovat stejně umístěný motiv ve vzdálenosti (1/3)t. Osa 32 tedy opakuje motiv ve stejných vzdálenostech jako osa 31, avšak s opačným smyslem otáčení. Podobně je tomu i u os 41-43, 61-65 a 62-64. Tyto osy lze roztřídit na pravotočivé a levotočivé, přičemž za pravotočivou osu se považuje osa, jejíž otáčivý pohyb je ve směru prstů pravé ruky, když palec míří podél osy.