Grupa

Množina G s prvky a, b, ..., mezi nimiž je definováno násobení, je grupou, pokud platí následující tvrzení:

Řád grupy
počet prvků

Příklady grup: celá čísla, racionální čísla bez nuly, sada polohových vektorů mříže (e = r(0,0,0))

Prvky krystalografických grup - operace symetrie

Abelovská grupa

platí také komutativní zákon

Cyklická grupa

G1 = (g, g2, ..., gn-1, gn =e)

jakákoli grupa může být výjadřena pomocí součinu mocnin maximálně tří prvků - generátory grupy
(např. 6/m - 6[001], -2[001])

Multiplikační tabulka

g1

g2

...

gn

g1

(g1)2

g1g2 ... g1gn

g2

g2g1 (g2)2 ... g2gn

...

... ... ... ...

gn

gng1 gng2 ... (gn)2

Každý prvek se v jedné řádce objevuje právě jednou.

Izomorfní grupy

Mají stejné multiplikační tabulky, stejný řád. Jsou generovány ze stejné abstraktní grupy.

Př.  222 {1, 2, 2, 2}, 2/m {1, 2, m, -1}, mm2 {1, m, m, 2}

  1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 1 4 3
3 3 4 1 2
4 4 3 2 1

Podgrupy (subgroup)

část grupy, která je sama grupou. Příklady: sudá čísla jsou podgrupou celých čísel.

grupa 32 {g1 = 1, g2 = 3[001], g3 = 32 = 3-1, g4 = 2[100], g5 = 2[010], g6 = 2[-1-10], podgrupa H = {g1, g2, g3}
grupa 422, podgrupa 222

Nadgrupy (supergroup)

Důležité pro studia fázových transformací a studium přechodů pořádek-nepořádek.

(coset)

Nechť H = (h1, h2, ...) je podgrupa G, gi prvek G, který není v H. Potom součiny

giH = (gih1, gih2, ...) a Hgi tvoří levý a pravý coset H. H s nimi nemůže mít  žádný společný prvek .

Grupa G může být rozložena vzhledem k H

G = H U giH U gqH U ...

např. 2/m = 1(1, 2) U -1(1, 2) = (1, 2) U (-1, m)

Počet různých coset získaných z dekompozice grupy vzhledem k podgrupě ze nazývá index podgrupy.

Konjugované třídy

Prvek gi se nazývá konjugovaný k prvku gj z G, pokud G obsahuje prvek gk, že gi =( gk)-1gjgk. Pro fixní gj tvoří gi třídu konjugovaných prvků.

gk - transformace souřadnic operátorem symetrie, gj - maticový operátor vztažený k jiné operaci symetrie.
Operátory symetrie stejné třídy jsou vztaženy transformací souřadnic pomocí prvku grupy.

př. 32: tři třídy - (e), (3, 3-1), (2[100], 2[010], 2[-1-10])

Třídy bodových grup:

  1. jsou tvořeny pouze jedním prvkem až do ortorombické (tzn. všechny operátory symetrie jsou navzájem komutativní)
  2. v abelovských grupách jsou třídy tvořeny jedním prvkem
  3. operátory identity, inverze a zrcadlení kolmo k hlavní ose symetrie jsou všechny ve zvláštních třídách

Konjugované podgrupy

Nechť H je podgrupa G a g je prvkem G, který není v H. Potom všechny prvky g-1Hg tvoří grupu. H a g-1Hg jsou konjugované grupy.

Normální podgrupy (invarianty)

Podgrupy, které jsou transformované samy na sebe aplikací všech prvků grupy.

př. 32:  - (1, 3, 3-1) normální , (1, 2[100]) není normální.

Nechť H je normální podgrupa G s indexem p a n je řád G.
Řád H je n/p
(giHgjH) = giHHgj = giHgj = gigjH, (giH)-1(giH) = H-1(gi)-1giH = e
H(giH) = giHH = giH

Faktorová grupa 

G/H  s prvky cosets H

g1H

g2H

...

gpH

g1H

g1H

g2H ... gpH

g2H

g2H g2H ... g2gpH

...

... ... ... ...

gpH

gPH gpg2H ... gp2H

Faktorová grupa (2/m)/2

(1, 2)

(-1, m)

(1, 2)

(1, 2)

(-1, m)

(-1, m)

(-1, m)

(1, 2)

Homomorfismus 

G -> G/H (korespondence n/p -> 1 resp. více -> 1)

Izomorfismus 

 

Příklad:

G = 23

G = {1, 3[111], 32[111], 3[-111], 32[-111], 3[1-11], 32[1-11], 3[11-1], 32[11-1], 2[100], 2[010], 2[001]}

4 třídy: (1), (3[111], 3[-111], 3[1-11], 3[11-1]), (32[111], 32[-111], 32[1-11], 32[11-1]), (2[100], 2[010], 2[001])

10 podgrup: {1}, {1, 2[100]}, {1, 2[010]}, {1, 2[001]}, {1, 3[111], 32[111]}, {1, 3[-111], 32[-111]}, {1, 3[1-11], 32[1-11]}, {1, 2[100], 2[010], 2[001]}

Invariantní: {1}, {1, 2[100], 2[010], 2[001]} a G

Faktorová grupa podgrupy H = {1, 2[100], 2[010], 2[001]
-> např.
3[111]H = {3[111], 3[-111], 3[1-11], 3[11-1]}, 32[111]H = {32[111], 32[-111], 32[1-11]} 32[11-1]

G = H U 3[111]U 32[111]H

 

g1 = e
{e, 
3[111]H, 32[111]H} tvoří grupu s následující multiplikační tabulkou

g1H

g2H

...

gpH

g1H

g1H

g2H ... gpH

g2H

g2H g2H ... g2gpH

...

... ... ... ...

gpH

gPH gpg2H ... gp2H

e

3[111]H

32[111]H

3[111]H

32[111]H

3[111]H e

32[111]H

32[111]H e 3[111]H


Vlastní podgrupa

Podgrupa H je nazývána vlastní podgrupa grupy G, pokud existují operace symetrie, které jsou obsaženy v G a nejsou obsaženy v H.

Maximální podgrupa

Podgrupa H grupy G je nazývána maximální podgrupou G, jestliže neexistuje vlastní podgrupa M grupy G taková, že H je vlastní podgrupou M.

Minimální nadgrupa

G´ se nazývá minimální nadgrupa grupy G, jestliže G je maximální podgrupa G´.

Dekompozice-
eliminace některých prvků symetrie - t-podgrupy (Translationengleiche) - maximální neizomorfní podgrupy typu I
ztráta translační symetrie - k-podgrupy (Klassengleiche) - typ II (maximální izomorfní podgrupy)

 

Krystalografické transformace -

 působení operací symetrie na prvky krystalografických grup

Identita (1)      
Inverze
(-1)      
Zrcadlení (m)  

           

Rotace

                    

Kombinace 2 || z  a  m (xz):

2 = {R2(z), E
m = {M(x, z), E} -->   

       Bodová grupa C2v = mm2,   {E, R2(z), M(x, z), M(y, z)}

 

Multiplikační tabulka

E R2(z) M(x, z) M(y, z)
E E R2(z) M(x, z) M(y, z)
R2(z) R2(z) E M(y, z) M(x, z)
M(x, z) M(x, z) M(y, z) E R2(z)
M(y, z) M(y, z) M(x, z) R2(z) E