Státní doktorské zkoušky

Komise pro státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky se budou konat 12.2. 2024 v seminární místnosti KFKL (budova Ke Karlovu 5, přízemí) a komise navrhujeme v následujícím složení.

13.00  Mgr. Petr Proschek
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., KFKL UK MFF, předseda
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D., KFNT MFF UK, místopředseda
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., školitel
doc. RNDr. Martin Diviš, CSc, KFKL UK MFF  
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

14.00  Mgr. Filip Novotný
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D., KFNT MFF UK, předseda
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., KFKL UK MFF, místopředseda
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Diviš, CSc, KFKL UK MFF  
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

15.00 Mgr. Pokhrel Krishna Kuma
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., KFKL UK MFF, předseda
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D., KFNT MFF UK, místopředseda
doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D., školitel
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Diviš, CSc, KFKL UK MFF  
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.