Předměty

Povinné předměty

Kód Předmět Vyučující Zimní semestr Letní semestr Doporučeno
NBCM083 Vybrané partie z kvantové teorie Kuriplach 2/1   1. ročník
NFPL088 Metody statistické fyziky Korytár, Carva 2/1   1. ročník
NFPL085 Elektronová teorie pevných látek  Diviš   2/0 1. ročník
NFPL087 Seminář řešení fyzikálních problémů Novotný, Korytár, Carva   0/2 1. ročník
NFPL086 Experimentální metody fyziky kondenzovaného stavu Svoboda, Sechovský, Colman 4/0   2. ročník

Povinně výběrové předměty

Kód Předmět Vyučující Zimní semestr Letní semestr Doporučeno
NFPL082 Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů  Havela 2/0   2. ročník
NFPL120 Moderní problémy fyziky materiálů Král, Stráský, Minárik 2/0 2/0 2. ročník
NFPL063 Pokročilá kvantová teorie s aplikacemi ve fyzice kondenzovaných látek Novotný   2/1 1. ročník
NFPL093 Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance Chlan, Štěpánková 2/0   2. ročník
NFPL128 Vybrané partie z pozitronové anihilační  spektroskopie Čížek 1/1 1/1 2. ročník
NFPL178 Supratekutost a Boseova-Einsteinova kondenzace Skrbek   2/1 2. ročník
NFPL195 Vybrané partie z fyziky nízkých teplot Skrbek   2/0 2. ročník
NFPL066  Pokročilé metody a aktuální témata ze strukturní analýzy Kužel, Holý, Daniš 2/0   2. ročník
Účast na jednom z oborových seminářů: 
Seminář strukturní analýzy, Seminář z magnetismu, Seminář teorie kondenzovaného stavu, Seminář fyziky materiálů, Seminář fyziky nízkých teplot

Volitelné předměty

Kód Předmět Vyučující Zimní semestr Letní semestr Doporučeno
FPL073 Využití rozptylu neutronů v materiálovém výzkumu Javorský   2/0 2. ročník
FPL154  Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách Javorský, Daniš, Svoboda   2/2 2. ročník
FPL072 Systémy s korelovanými f-elektrony Diviš 2/0 2/1 2. ročník
FPL086 Metody studia interakcí v magnetických systémech Havela, Sechovský 2/0   2. ročník
FPL013 Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách Holý 2/0   2. ročník
FPL158 Magnetické struktury Sechovský, Svoboda 2/0   2. ročník
FPL159 Moderní materiály s aplikačním potenciálem Sechovský, Svoboda 2/0   2. ročník
FPL174 Základy mechaniky tekutin a turbulence Skrbek, Uruba 2/0   2. ročník
FPL197 Základy mechaniky kontinua a teorie dislokací Máthis   2/0 2. ročník
FPL198  Mikrostruktura a mechanické vlastnosti materiálů Máthis   2/0 2. ročník
Volit je možno i jakékoli další předměty z nabídky VŠ dle doporučení školitele.
Více viz Studijní informační systém